Nama Chocolate

Mixed

275,000₫

Hộp mixed bao gồm 4 vị (Mild Cacao, Halzenut, Special Blend, Grand Manier)

Kích thước:

Lưu ý chỉ áp dụng cho khách hàng thanh toán trước

Số lượng:
Share
Mixed